středa 18. února 2015

6mm Cold War Soviets and Brits decesions decisions

It was inevitable. Our massive preparations have gone far too long for us to simply stand down. We were like a coiled spring, ready to throw ourselves into the fray. All we waited for was one word: 'Attack!'

Nedalo se to zastavit, naše masivní připravy trvali přiliš dlouho, abychom jen tak přestali. Byli jsme jak natažená pružina, připravení vrhnout se do boje. Čekali jsme pouze na jediný rozkaz - zaútočte!


6mm microarmour attracted me for very long time, when i bumpup on page called Red Rick Microarmour page , it is long offline but you can still view it through wayback machine - internet archive http://web.archive.org/web/20080727013558/http://www.redrick.net/ and also good page for reference is 6mm wargaming.

Sometime ago i wrote Able Archer game system which was designed for combat durning 1983-85  on europe while i enjoyed writting such a system in the end few people played it like it but i never saw it outside the playtesting comunity although few people wrote good reference on it. so i looked into other systems i have namely Cold War Commander and Fistfull of Tows III

I have relatively small armies for Cold War gaming - British battlegroup consisting of British mixed tank company consisting mostly of cheftians and one platoon of Challengers, i also have understrenght battalion of british infantry - two companies worth from which one is mechanised in FV432 and supporting weapons MILANs and Mortars. some other vehicles like Land Rovers, Scorpions or Swingfires, they have also air support in form of one Harrier.
 Second army i have are Soviets, this is much larger army consisting of two understrenght tank battalions - one T64BV and second consisting of T80, two supporting infantry companies one in BTR80 and second in BMPs, support for this group is much larger but similiar to british group, air cover is provided by two MIG-17s, two Mi-24 Hinds, two 2S3 Akatysia can provide firesupport, group can be also supported by BRDM-2 equipped with Sagger missles and two reconnisance group provide eyes and ears - one equipped with BRDM-2s and second mounted in PT-76b.
Third army is something i plan to expand soon Americans - this army was originaly meant for Able Archer but can be used in almost any system - it is based on great book from Harold Coyle Team Yankee. if you know the book you propably will know  - 14 M1 Tanks, few M901 ITVs and infantry platoon mounted in  M113 APCs nothing serious, but i plan to expand infantry, equip them with Bradleys and add some other assets.

In past two weeks i finally started working on my armies painted few british vehicles - scorpion recce platoon cheftian platoon and two Challengers, and T64BV tank company ( in reality it is understrenght company with one platoon from other company :D)   the photos of these units are under article

Question is what system to choose?

6mm microarmour mě přitahuje už velmi dlouho, vlastně od dob kdy jsem narazil na stránku Red Rick Microarmour page, už dávno nefunguje ale lze si jí prohlídnout přes Wayback machine  další výbornou stránkou o 6mm wargamingu je stránka stejného jména http://6mm.wargaming.info/index.htm

Před nějakým časem jsem napsal pravidla zvaná Able Archer, herní systém určeny pro microarmour pro boje v roce 83-85, ačkoliv playtest proběhl dobře nakonec se hra přiliš neujala , a ja jsem se začal poohlížet po ostatních herních systémech které mám doma - Cold War Commander a Fistfull of Tows III.

Mám relativně malé armády do 6mm wargamingu (když to porovnáte s armádami k vidění na různých webech nebo youtubu) - Britská armáda obsahuje mixovanou tankovou rotu složenou hlavně z tanků Cheftian ale obsahuje i četu novějších tanků Challenger. armáda také obsahuje prapor pěchoty ale pouze jedna četa je v tento moment mechanizovana. armáda netrpí ani nedostatkem pěchotních zbraní, má dostačný arzenál týmu MILAN a minometných družstev. dále v Britském battlegroupu najdete land rovery, Scorpiony, AS-90ky a Swingfiry. letecké krytí zajištuje  Harrier GR.3

Další armádou jsou Sověti, tento battlegroup je o dost větší než ten britský. Je složen ze dvou menších praporů tanků - jeden je vybaven tanky T64BV druhý pak tanky T80. BG disponuje 2 četami pěchoty jedny vybavené vozidly BMP-2 druhá má k dispozici vozidla BTR-80. dále je tvořen různými "softskin" vozidly, BRDM-2 vybavených střelami Sagger, vzdušnou podporu poskytují Migy-17 a helikoptéry Mi-24 Hind o průzkum se starají dvě skupiny jedna vybavená obrněnci PT-76b a druhá vozidly BRDM-2. Dělostřelckou podporu poskytují dvě 2S3 Akatysia

Posledním battlegroupem který mám, jsou Američané. tuto armádu hodlám v budoucnu rozšiřít. Původně byla určena pro hru Able Archer ale lze ho použít v jakémkoliv herním systému. Armáda je vytvořena podle knihy od Harolda Coyla s názvem Team Yankee. kdo knihu zná vý jak armáda vypadá základ tvoří 14 tanků M1 Abrams, několika vozidly M901ITV a četou pěchoty ve vozidlech M113, armáda nemá žádnou leteckou či dělostřeleckou podporu, ale v planu je rozšíření pěchoty ve vozidlech Bradley  a podpůrné jednotky.

V posledních dvou týdnech jsem zapracoval v barvení a konečně jsem nějak modely nabarvil - četu Cheftianů, dva Challangery, dva Scorpiony, a četu růských T-64ek

Teď jenom zvolit herní systém....

Žádné komentáře:

Okomentovat