pátek 6. srpna 2021

Battle of Belec Alpha Strike Report

This week i played game with my son - Clan Invasion Era, hold the line scenario. I played Clan Wolf Reinforced Binary while my son played 2nd St.Ives Lancers understrenght battalion. we played 550pts game - it lasted about 3 hours

Clan Binary Advancing againts St.Ives Lancers

Two days ago Colonel Wakefield had reinforced battalion supported by various elements of Belec standing army. Today all he got was two understrenght companies supported by one company of militia infantry and lance of striker tanks. 10 mikes behind his Atlas was city of Belec - capital of this planet and his only starport, and he is only thin line between clan invasion force and civilians.

"Wyvern one to Wyvern six we got 8 contacts! Correction 12 contacts!"

This is it thought Wakefield to himself, while powering his mech up 

"Wyvern six to all units, contact is imminent. The enemy will come at us on force and we had to stop them no matter what!"

In this game clans we´re attacking while Inners were holding the line. The clans move on board and quickly entered forest with heavy mechs - Summoner, Mad Cat and Hellbringer, while Executioner, Mist Lynx, Nova, Grendel and Ice Ferret move up on left flank and engaged lance on hill consisting of Banshee, Panther and two Hunchbacks. on right flank Ryoken and Shadowcat engaged the enemy along with 3 heavies in forest. Two elemental points was moving on right end battlefield drawing fire of Orion, Atlas and Enforcer

Hill defenders

The clans hit St.Ives forces hard Catapult and Trebuchet was destroyed and few others got beating. On other hand Summoner and Ryoken took some damage too. The Elementals put down the Enforcer but was destroyed in process. Panther succumbed to enemy fire, and light and medium mechs of clan were advancing toward the enemy table edge.

Elemental Assault

Strikers opened fire on Madcat but fire was ineffective, and main clash between Clan forces and Inners begun. Jagermech, Warhammer, Archer and Orion supported by Atlas Engaged 4 enemy mechs now occuping the woods. The Grendel, Ice Ferret and Mist Lynx managed escape the table edge while damaging Banshee in process. Executioner supported by Shadow Cat engaged remaing forces on hill while they moving towards them.

Inner Counter-attack

Ryoken was destroyed durning Inner attack againts entrenched forces in the forest but at heavy price, Jagermech and Warhammer was destroyed by much effective Clan firepower. Vindicator came to reinforce the attack on left flank, followed by strikers. Heavy fighting continues near forest where Archer was destroyed along with Clan Summoner in heavy exchange of fire. Near hill while destroying both Hunchbacks, Clan Shadow Cat was destroyed and they were start to losing ground
Battlefield was covered by smoke from wrecks

 To ensure victory Hellbringer moved up to the hill and engaged Vindicator, to put some heat from Executioner and allow Nova move from board. Mad Cat now facing both Atlas and Orion decided to make final attack and engaged Orion from almost point blank range and heavily damaging him in single attack, However St.Ives managed to obliterate Mad Cat reactor and putting Mad Cat out of fight.
No guts no galaxy


On left flank both Executioner and Hellbringer althought heavily damaged managed to breakthrough enemy lines and thus St.Ives defenders lost the fight, this victory was close call but it still victory.

The forces used:

2nd St.Ives Lancers
 • Panther PNT-9R
 • Hunchback HBK-4G
 • Hunchback HBK-4P
 • Banshee BNC-3S
 • Trebuchet TBN-5N
 • Jagermech JM6-S
 • Catapult CPLT-C3
 • Warhammer WHM-6D
 • Atlas AS7-D-DC
 • Archer ARC-4M
 • Orion ON1-V
 • Vindicator VND-1R
 • Enforcer ENF-4R
 • 4x SRM Infantry Platoon
 • 3x Striker

Clan Wolf
 • Madcat
 • Summoner
 • Hellbringer
 • Ryoken
 • Shadowcat
 • Executioner
 • Grendel
 • Adder
 • Nova
 • Ice Ferret
 • 2x Elemental pointpondělí 5. července 2021

Gear UP 5 - CEF

 
KOLONIÁLNÍ EXPEDIČNÍ SÍLY (CEF)

Když se nakonec Země vrátila do svých ztracených kolonií, nevrátila se jako přítel, ale jako dobyvatel. Vláda New Earth Commonwealthu (NEC) věděla, že kolonie je po stovkách let opuštění nepřivítají zpět s otevřenou náručí.

Brány byly renovovány a co nejrychleji byly postaveny válečné lodě založené na modulárních konstrukčních prvcích. Byly vytvořeny Koloniální expediční síly s legiemi vznášedel, transorbitálních stíhaček a s geneticky upravenými klonovanými supervojáky GRELy.Poté bylo vysláno osm flotil s největší bojovou silou v dějinách lidstva, aby vrátily kolonie pod nadvládu Země.

NOVÉ ZEMSKÉ SPOLEČENSTVÍ  (New Earth Commonwealth)

Nové Euroasijské společenství vzniklo jako národ z městských států v sibiřské oblasti Asie a rychle se rozšířilo na území u Černého moře a pak ještě dál na západ. Hlavním městem Nového euroasijského společenství a nakonec i Nového pozemského společenství byla původně malá osada vybudovaná ve východní Evropě, která však prošla téměř neslýchaným rozvojem a pokrokem. Vyspělá technologie NEC byla skutečně překvapením pro mnoho jejich protivníků, kteří padli před legiemi Hovertanků a GRELů. Ještě větším překvapením bylo, že NEC byla jediným národem na Zemi, který se během třetí světové války zcela vyhnul použití zbraní hromadného ničení a místo toho se spoléhal na svá radiací odolná vozidla, transorbitální stíhačky a genetické supervojáky.  Toto vyhýbání se použití zbraní hromadného ničení bylo později přičítáno organizaci, která je jádrem politické struktury NEC - Rytířům půlměsíce - která vyžaduje, aby její členové dodržovali přísný morální kodex. Když třetí světová válka vyvrcholila, NEC měla jasnou mocenskou pozici s nejvyšším počtem zbývající populace a největší armádou. Většina národů se vzdala a přijala vládu NEC, a těch pár zlomených, které tak neučinily, rychle podlehlo útokům GRELů.  Brzy se z Nového euroasijského společenství stalo Nové pozemské společenství, poprvé po téměř čtyřech stech letech sjednocené pod jediným praporem. Byly postaveny nové městské dómy, které umožnily obyvatelům, nebo alespoň těm bohatým, žít bez vystavení drsným podmínkám, které s sebou přinesla válka. Aby se dále zajistilo, že města v kopulích budou schopna trvalé existence, bylo věnováno rozsáhlé úsilí vytvoření propojovacího vysokorychlostního železničního systému mezi kopulemi. I tak ale život na Zemi není příjemný. Ti, kteří mají to štěstí, že mohou žít v kopulích, žijí v izolaci. Nemoci a zdravotní problémy jsou v kopulích abnormálně vysoké. Ti, kdo žijí v oblastech, které nejsou pokryty kopulemi nebo železnicí, často žijí v bídě a zažívají mnohem horší věci, protože jim chybí i ta nejzákladnější zdravotní péče. Svou daň si vyžádaly i náklady na obnovu infrastruktury, takže vládě NEC nezbývá než hledat zdroje jinde.  Aby tyto zdroje získala, vzhlédla Země opět ke hvězdámKOLONIÁLNÍ EXPEDIČNÍ SÍLY

Vláda NEC věděla že kolonie dobrovolně přijmou a pomohou planetě, která je nechala napospas.  Byly vypracovány plány na dobytí kolonií s využitím nejpokročilejších prediktivních technologií a s velkou pomocí Saganova institutu na Marsu. Byly rychle obnoveny brány a postaveny válečné lodě založené na modulárních konstrukčních prvcích.  GRELy, kteří zbyli z třetí světové války, byli hypnotrénováni pro nadcházející úkoly a klonovací tanky byly uvedeny do plného provozu pro invazi. Počáteční plány vycházely z předpokladu, že Caprice je životně důležitá a její zajištění a zajištění další skupiny kolonií bude prvořadé, přičemž se plánoval útok druhé vlny na odlehlé kolonie, jakmile první vlna úspěšně zpacifikuje své cíle.  Během tří let se ke koloniím vydaly Koloniální expediční síly; osm flotil neslo největší bojovou sílu v dějinách lidstva.Flotily se nejprve zformovaly kolem stanice v Portálové soustavě a vyrazily směrem k soustavě Loki a Caprice, jakmile se všechny flotily seřadily.Caprice byla velmi snadno dobyta. Vzhledem k tomu, že většina obyvatelstva se nacházela v příkopu Cat's Eye, hrozba útoku pomocí řízených massdriverů přiměla vládnoucí korporace k rychlé kapitulaci. Jakmile byla Caprice v rukou Země, začaly práce na přestavbě obrovských loděnic nad planetou na základnu pro první vlnu repatriace koloniálních obyvatel.  CEF předstihla plán a neutrpěla žádné ztráty. brány byly renovovány a válečné lodě stavěny co nejrychleji.

ŽIVOT NA ZEMI

Život v kopulovitých městech na Zemi není mírumilovný. S tím, jak je na znovudobytí kolonií vynakládáno stále více prostředků, jsou kopule stále přelidněnější a řádí v nich nemoci.  Průměrný člověk nevidí v znovudobytí kolonií žádný přínos a NEC, kterému není cizí propaganda, začal používat "výstražné stupně teroru" a masové zkreslování zpráv, aby udržel obyvatelstvo pod kontrolou.  V současné době to sice funguje, ale vláda ví, že je jen otázkou času, kdy se obyvatelstvo přestane dát uklidnit. Zatímco disidenti jsou zatýkáni a často mizí, fámy a nesouhlas se rozmáhají. Někteří se začínají ptát, jak je NEC schopna získat prostředky na tak mohutné armády a proč jsou mnozí vyšší představitelé vlády tak často na dobytých koloniích. skutečnost je taková, že ačkoli by NEC ráda začala posílat lidi do nových kolonií a odlehčila tak křehké zemské biosféře, většina kolonií je stále příliš čerstvě dobytá nebo v procesu změn, než aby se na ně daly vysílat výpravy. Někteří členové vlády šeptají, že by do kolonií mohli vzít jen pár vyvolených a zbytek nechat za sebou, ale ani to není možné, pokud se kolonie rychle nezpacifikují.  NEC kolonie potřebuje a potřebuje je brzy.  Zvláště vysoko na seznamu je Terra Nova, protože má nejvíce dostupné plochy pro kolonizaci, ačkoli někteří ve vládě začali pochybovat, jestli to je jediný důvod, proč členové Rytířů půlměsíce planetu tak moc chtějí.
PRVNÍ VLNA

Když flotily vyrazily ze soustavy Loki, velení CEF bylo v dobré náladě a mělo k tomu všechny důvody.  Utopie byla rychle dobyta lstí, flotila se spojila s jednou planetární frakcí a rychle planetu ovládla. Planeta byla zpustošena válkou a většina obyvatel musela žít v podzemních městech, ale obyvatelé pracovali na terraformačních technologiích, které mohly perspektivně pomoci nejen Utopii, ale i Zemi. Loděnice utopijské flotily a stávající lodě byly nasazeny do služby, aby poskytly další lodě pro CEF.

Protože Utopii bylo snadné dobýt, byla jako další kolonie vybrána Botany Bay, protože se předpokládalo, že planeta bude snadno dobyvatelná, a vězeňská planeta byla považována za možnou nutnost vzhledem k pravděpodobnosti výskytu politických disidentů na dobytých planetách. Ačkoli byli CEF překvapeni, že se na planetě plně rozvinula válečnická kultura a že se na ní v omezené míře těží asteroidy, planeta byla zabrána, protože obyvatelé měli jen málo zdrojů, s nimiž by mohli bojovat proti útočícím dobyvatelům. CEF však podcenila houževnatost obyvatel, kteří zahájili partyzánskou válku proti pozemním jednotkám CEF a začali se pokoušet o údery na lodě pomocí zařízení na těžbu asteroidů k probití trupu. Protože flotila potřebovala lodě na stanicích nad Utopií i Botany Bay, stejně jako další pozemní jednotky pro boj s povstalci z Botany Bay, byla invaze do Jotenheimu odložena až na druhou vlnu

Invaze na Atlantis, která byla ceněná kvůli výzkumu vesmírných kolonií a lékařskému výzkumu, byla méně úspěšná.  Zatímco planetu se podařilo zajistit a omezené pevninské území bylo snadno obsazeno, obyvatele rozlehlých oceánů bylo těžké zpacifikovat. CEF sice přivezla ponorky schopné překonat i ty nejhlubší vody, ale "Atlanťané měli mnohem větší zkušenosti s oceánskými technologiemi. Ponorky CEF je překonávaly v rychlosti a manévrovacích schopnostech, takže ponorkové flotily CEF zůstávaly sedět v mělčích oblastech a docích, zatímco se velení CEF snažilo přijít na způsob, jak planetu dobýt, aniž by zničilo její biosféru, a tím popřelo celý smysl jejího dobývání

Když byla Atlantis "zajištěna" a postup na planetě byl uvíznul na mrtvém bodě, vyslalo velení CEF dvě další flotily skrz soustavu Atlantis směrem k Home a Edenu. Na Home stále vládla jediná korporace a měla živou ekonomiku i kulturu. Společnost Sandrakar-Xia Interworld (SXI) zpočátku invazi CEF odolávala, ale po třech měsících odporu vedla vnitřní politika ke krvavému převratu v hierarchii korporace.  Jules Sandrakar-Xia, potomek původního prezidenta společnosti, svrhl správní radu a nařídil vojákům SXI, aby se stáhli. Jules se od té doby stal oblíbencem mezi vyššími představiteli NEC a CEF, z velké části díky tomu, že odborné znalosti SXI v oblasti genetiky, biomechanických rozhraní a botaniky byly volně nabízeny NEC a CEF. Nedávno bylo v Botany Bay otevřeno zařízení SXI.

Útok na Terra Novu se ukázal jako nejproblematičtější z první vlny útoků. Ačkoli CEF překvapilo, jak dobře si kolonie poradily samy, žádná z nich nebyla na válku připravena tak dobře jako Terra Nova. Předběžné zpravodajské informace během vylodění naznačovaly, že polární konfederace budou spíše pokračovat ve vzájemných bojích, než aby se obávaly nové hrozby, ale tyto informace se ukázaly jako velmi mylné. Když se oba póly spojily v boji proti CEF, jejich zásobovací linie byly odříznuty vesmírnými drony a na poslední chvíli dorazila armáda Peace River, byla Osmá flotila CEF nucena se stáhnout, což znamenalo, že se poprvé podařilo kolonii úspěšně zahnat CEF.

Otázky týkající se toho, odkud CEF získala původní informace o Terra Nově a dalších planetách, byly kladeny jak na interní úrovni, tak v samotných koloniích. Ačkoli velitelé CEF měli jen zřídkakdy dostatek informací, existovalo příliš mnoho náhod, pokud jde o to, že měli ve správný čas správné vybavení nebo byli ve správný čas na správném místě. Ztráta na Terra Nově vyvolala rozsáhlou, i když tichou debatu o tom, zda byly zpravodajské informace spolehlivé, nebo zda velitelé flotily ignorovali zpravodajské informace, které CEF dosud zajišťovaly snadná vítězství.DRUHÁ VLNA

Druhá vlna invaze se opozdila kvůli porážce na Terra Nově.  Osmá flotila se vracela s velkými ztrátami na personálu a vybavení a na planetě ponechala velký kontingent, protože ho prostě nemohla odvézt zpět, a tak byly plány pro zbývající kolonie přehodnoceny a byl nařízen aktivnější průzkum.  Vzhledem k časové náročnosti hvězdného cestování a komunikace vznikla mezi návratem Osmé flotily a vypravením ostatních flotil do druhé vlny útoků dobrá pětiletá prodleva.

Během téměř čtyř set let izolace se z Edenu stalo jakousi moderní feudální společností s mnoha královstvími na celé planetě.   Útok CEF se časově shodoval s pokusem vědců na planetě zavést novou technologii bránového pohonu, který se strašlivě zvrtl a zničil polovinu invazní flotily a přibližně třetinu povrchu planety. Tato nehoda byla zpočátku považována za planetární odpor a velitelé flotily schválili orbitální bombardování hlavních měst během spěšného ústupu, aby zachránili flotilu.

Následující měsíce byly nepřehlednou změť schůzek, zrad a potyček, protože království se dostala do rozvratu a CEF tohoto zmatku využila a umožnila nyní ochromené flotile dobýt planetu bez většího odporu.   Planeta je v současné době obsazena, ale zatím se nepovažuje za dobytou, protože některé planetární síly vytvořily partyzánské milice, které nadále podnikají údery proti přetíženým okupačním silám. CEF se zdráhá podnikat proti těmto milicím nějaké větší ofenzívy, protože partyzáni mají podporu místních vesnic a planetární biosféra prochází po havárii brány mimořádně rychlým ochlazováním.   Na místo jsou přivezeni vědci z Utopie, aby zjistili, zda jejich terraformační technologie může planetu zachránit.

Odpor Jotenheimu vůči cizincům i během Konkordátu způsoboval, že veškeré informace z doby před invazí byly velmi nejisté a první průzkum ukázal pouze malé osady v horských údolích v kombinaci s relativně vyspělou pasteveckou kulturou.Velení CEF zvolilo taktiku podobnou té, kterou použilo na Utopii, a doufalo, že se vyhne velké invazi nebo alespoň získá nějaké informace o politice a vojenské síle planety.  Počáteční kontakt byl mimořádně zdvořilý, a přestože byli Jotenheimané ochotni se s důstojníky CEF setkat, působili velmi ostražitě a otázky, které důstojníkům kladli, byly velmi vyhraněné. Důstojníkům CEF byl zakázán vstup do všech významných osad a na Jotenheim a jednání se zdálo být spíše pokusem o zdržení CEF než čímkoli jiným. Po pěti týdnech, kdy se nic nedělo a kdy všechny zpravodajské informace ukazovaly na minimální vojenské kapacity na planetě, zahájila CEF útok.

To, co je čekalo, bylo naprosto nepředpokládané.  Osady na povrchu byly pouhými vstupy do rozsáhlých podzemních komplexů vybudovaných uvnitř hor. Ze skrytých vchodů se vyhrnula jotenheimská bojová vozidla, obklíčila jednotky CEF a s překvapivou účinností zničila většinu útočníků. Baterie energetických zbraní z planety dokázaly zničit mnoho hlavních lodí a ty, které se dokázaly stáhnout do bezpečné vzdálenosti, byly napadeny loděmi, které se zdánlivě objevily odnikud. Žádná loď neunikla, ačkoli se podařilo odeslat do utopického prostoru jedinou zakódovanou zprávu, která varovala zbytek flotily. Brzy poté byla odeslána nekódovaná zpráva. Stálo v ní: "Řekněte svým pánům, že si z jejich chování nic nenecháme líbit."

Všechny zprávy naznačovaly, že Nový Jeruzalém byl záměrně netechnologickou teokratickou planetou, která se věnovala pastýřské práci a náboženskému vyznávání. CEF si dával pozor na náboženství, protože věděl, že může být silným nástrojem i nepřítelem. Proto vyslali Sedmou flotilu s velkým počtem diplomatů s instrukcemi, aby pokud možno zprostředkovali mírovou dohodu. První zprávy naznačovaly, že se věci vyvíjejí dobře, ale bude to chtít čas. Pak věci utichly, flotila vynechala několik spojení. To není nic neobvyklého, ale po čtvrtém zmeškaném check-inu byla flotila oficiálně vedena jako nekomunikující a nezvěstná v akci. Bylo vysláno dvacet průzkumníků, aby flotilu našli, ale vrátil se jen jeden, a ten nepřinesl dobré zprávy. Vysílání, které se jí podařilo přijmout, naznačovalo, že planeta je mnohem nebezpečnější, než se původně uvádělo. Flotila byla zničena, vzbouřila se nebo obojí a zbývající loajalisté prováděli na planetě partyzánské útoky, aby si udrželi zásoby. Obsah přenosu byl držen v přísném utajení, aby se zpráva nedostala k již tak nervózním vojákům na Caprice.

DOKTRÍNA

I s příchodem Battleframes je doktrína CEF velmi závislá na modifikovaném modelu Blitzkriegu. Zatímco Blitzkrieg byl považován za použitelný pouze jednou, příchod technologie vznášení a velmi těžkých zbraní mu v 62. století vdechl nový život. Zjednodušeně řečeno, původní doktrína se točí kolem zcela mechanizovaných sil, které se soustředí na malý úsek nepřátelských linií a protlačí se jím bez ohledu na jeho boky. Při náležité podpoře letectva a dělostřelectva to poskytovalo způsob, jak rozdělit nepřátelské linie, udeřit hluboko do nepřátelského území a obklíčit nepřátelské formace. To vše je pro dobyvačnou armádu velmi užitečné.

S moderními technologickými vymoženostmi je však ponechání otevřených boků mnohem nebezpečnější, protože nepřátelé mohou velmi snadno obcházet vojska, což vede k potřebě chránit boky při postupu. CEF to vyřešila tak, že provedla několik kratších postupu, prováděla Blitzkrieg v malém měřítku po celou dobu postupu, Hovertanky se tlačily do hloubi a obkličovaly, čímž přitlačily nepřítele mezi sebe a postupující GRELy. I když to bylo účinné, zejména díky rychlosti Hovertanků, bylo možné postup zastavit a bez dynamiky postupu by fronta stagnovala, podobně jako se to stalo při prvním útoku na Terra Novu.

Battleframy byly zavedeny jako pomoc v boji proti nepřátelským Gearům a jako mobilní jednotka schopná chránit boky a zároveň držet krok s hlavním útokem. To vedlo k tomu, že taktiku kladiva a kovadliny, která se dříve používala s GRELy a Hovertanky, bylo možné rozšířit o různé jednotky, udržet dynamiku postupu a umožnit GRELům a FLAILům zajistit cíle. Moderní taktika CEF při pohledu shora vypadá velmi podobně jako hejno vrabců, které se vrhá na vrány, a zároveň postupuje k cílům

 


GRELové

Geneticky rekombinovaní experimentální legionáři jsou frontové jednotky CEF a hlavní technický sbor. CEF považuje GREL za vybavení. Nemají hodnost a je jim přidělen pouze titul vojáka a identifikační jméno, aby velitelé mohli při vydávání rozkazů jednoho z nich vyčlenit. GREL jsou "majetkem", a proto nejsou placeni a nemají povoleny žádné osobní věci. Pokud se soustředí na svou určenou roli a/nebo jsou udržováni v hypnóze, operují podle specifikace, a i když je jejich nepružnost v boji někdy na obtíž, CEF ji považuje za přijatelnější než nepředvídatelnost.  Touha po individualitě nebo majetku je známkou toho, že GREL má vadu "vtiskující osobnost" a musí být okamžitě přeškolen. Problémy s GRELy, jak je vidí CEF, totiž spočívají v jejich nepříjemné tendenci pěstovat si osobnost a v tom, že lidští členové CEF začnou věřit, že GRELové mohou být také lidé. Bohužel "vtiskování osobnosti" vznikne, když se GRELy nepodaří pravidelně přeškolit. Lidé, kteří jsou v kontaktu s GRELy, jsou z pluků střídáni každých šest měsíců a GRELové jsou "přeškolováni" tak často, jak je to v terénu možné.

 

Protože tlak na pozemní a vesmírné síly Osmé flotily byl během války Aliance tak velký, nebyla schopna své GRELy "přeškolovat" podle nějakého pravidelného harmonogramu.  Díky tomu se CEF naučila, že osobnosti často nelze odstranit, pokud je necháme dlouhou dobu v klidu. Pokud se GRELům po zakořenění osobnosti nedostává dostatečné duševní stimulace, často se u nich vyvinou extrémní duševní choroby související s jejich původním výcvikem. Z GRELů, které flotila přivezla zpět na Caprice, byla většina považována za nezachranitelnou a uvězněna v Bastile Alfa na Caprice, aby biovědci CEF mohli tento fenomén dále zkoumat. CEF vzala tuto zkušenost v úvahu a zavedla cvičení, která mohou důstojníci provádět, aby zpomalili vývoj osobnosti v terénu, když není možné dodržet řádné cykly údržby.  Bohužel i při správném zacházení jsou GRELové třídy Jan obzvláště náchylní k megalomanii a jejich počet uvnitř Bastily Alfa je neúměrně vysoký.

FLAILové

Front-Line Augmented Infantry Legionnaires jsou " vylepšenými" GRELy CEF. CEF začala nabízet veteránům GREL možnost získat "vylepšení", které jim umožní využívat nové vybavení. Mnozí to přijali, někteří byli nuceni, a dokonce i noví GRELové, kteří ještě nebyli probuzeni, byli posláni do mezisvětového zařízení Sandrakar-Xia v Botany Bay. Ti, kteří se vrátili, měli nové označení a nosili velmi sofistikovanou energetickou zbroj. Po několika zkouškách CEF zavedla hromadné vylepšení s cílem mít co nejvíce FLAILů pro druhý útok na kolonie. ve flotile se šušká, že tyto nové jednotky jsou mnohem poslušnější, dokáží rychleji reagovat a nepřirozeně vnímají své okolí. Mimo obrněné obleky je viděli pouze vědci, kteří byli pověřeni správou FLAILů. Důstojníci byli ujištěni, že modernizace se vypořádala s "problémem" osobnosti a že FLAILy budou na bojišti reagovat mnohem lépe než GRELové. Vybavují se tanky FLAIL a pouze FLAILové mohou pilotovat frontové Battleframy . Další velmi zvláštní věcí na FLAILech je, že každá jednotka je zřejmě vybavena autodestrukčním mechanismem, který se aktivuje v případě vážného poškození nebo zajetí. I když nestačí k tomu, aby způsobil rozsáhle škody, promění celý obrněný oblek na škváru spolu s uživatelemBattle Framy

Když se flotila CEF stahovala ze soustavy Helios, vzala s sebou několik ukořistěných zařízení Gears a bedny plné dokumentů, náhradních dílů a dalších materiálů nalezených na opuštěných základnách. Terranovští vojenští analytici dlouho očekávali, že je CEF analyzuje, ale dokud se Black Talons nesetkali s Battle Frame na Caprice, nikdo neočekával, že se pozemské síly pokusí sestrojit Geary sami. Battle Frame, pojmenovaný tak proto, že se jedná jen o něco málo víc než o rám pro přepravu zbraní do boje, má stejné obecné uspořádání jako terranovský Gear: hydraulické pohonné systémy, spalovací motor, kokpit vybavený neuronovou sítí v trupu. Rám je poněkud lehčí a méně pevný, pravděpodobně proto, že CEF se zatím nemůže vyrovnat terranovanským dlouholetým zkušenostem s odolnými systémy Gearů. Frame má však mnohem vyšší poměr výkonu k hmotnosti díky terranským zkušenostem s keramickými motory a energetickými systémy; to se odráží i v systémech vznášení, které pravděpodobně využívají zmenšenou verzi vztlakových turbín vznášedel CEF. Žádný z pozorovaných Framů neměl vestavěné zbraně: veškerá útočná výzbroj je umístěna na pevných bodech na ramenou a předloktí a skládá se téměř výhradně z energetických zbraní a řízených střel. Polní hlášení se zmiňují o tom, že čas od času byla nasazena i projektilová výzbroj, většinou v podobě pušek.

středa 9. prosince 2020

World War III Starter pro Team Yankee


V předchozím članku jsme se podívali na samotnou hru nyní se podíváme na samotný starter ačkoliv v ní není tolik muziky jako v Hit the Beach pro sesterskou hru Flames of War, je to také slušná nalož. V setu najdete 16 vozidel

Americká čast:

 • 3 Tanky M1 Abrams
 • 2 Tanky M60 Patton
 • 2 Průzkumná vozidla M3 Bradley
 • 2 sprue posádek tanků
Sovětská část
 • 4 Tanky T80
 • 3 Tanky T64
 • 2 Obrněná vozidla BMP-3
 • 2 sprue posádek tanků

Každé vozidlo je samostatně na sprue, a některé z nich lze postavit v různých variantach napřiklad tanky Abrams lze postavit v zakladní variantě, ve variantě IMP1 nebo ve verzi M1A1 s lepším kanónem. Bradley lze postavit ve variantách M2 (Transport) a M3 (Průzkumné vozidlo) atp.

M1 Abrams (3x)


M60 (2x)


M3 Bradley (2x)

T-80 (4x)

T-64 (3x)

BMP-3 (2x)

Crew Sprue (2x Sovětské a 2x Americké)
V balení dále nalezneme šestistěnné kostky (10xmodré , 10x červené) a dvě publikace - Start Here kde najdete základní formace pro obě strany a návody na složení modelů a druhá jsou pravidla ve formátu zhruba A5. Nejedna se o žadné starting rules ale plnohodnotný rulebook.
A posledním komponentem, tedy vlastně předposledním jsou Stat karty k jednotkám kterou jsou obsaženy ve starteru. Bohužel nejsou obsaženy všechny varianty které jdou složit ale to je prostě C´est la vie. Karty jsou oboustranné z jedné strany jsou statistiky z druhé strany složení formací a jednotek.


a poslední komponent je vlastně volitelný - po stránach krabice (zevnitř jsou vystřihovací tokeny a objectivy což je takový příjemný bonusTento stárter je hodně povedený za cenu 50 USD u nás se pohybuje mezi 1200-1500kč dostanete dvě armády na 50 bodů -  Škoda trochu těch M60tek které ve standartním listu s Abramsy nepoužijete ale byli tam dány kvuli vybalancovaní.

I pokud míříte k jiným hrám jako je třeba Sabre Squadron nebo 7 Days to the river Rhine určitě tento set také využijete. 


 


Team Yankee World War III Recenze

 


Team Yankee už je na trhu pár let - konečně 2.edice vyšla někdy  v roce 2017, ale co je vlastně Team Yankee a jak se hraje?

Team Yankee je tabletop hra založená na knize Team Yankee od Harloda Coyla. Odehrává se v alternativní historii 20.století kde místo poklidného ukončení studené války přejde v roce 1985 v otevřený konflikt mezi silami NATO a Varšavské smlouvy. Konflikt začne v Evropě  ale bojovat se bude  i na Středním východě. Hru vytvořila firma Battlefront která stojí za hrou Flames of War. Podobně jako sesterska hra z prostředí 2. světové války i Team Yankee má modely v 15mm vozidla jsou ve většině připadů v plastových kitech

Hrači se ujmou velení nad formacemi o velikosti posílené roty až praporu. Budou velet tankům, jiným obrněncům pěchotě, dělostřelectvu ale třeba i vrtulníkům či letadlům.

Hrači si mohou vybrat s násleujících národnosti:

 • Spojené Státy Americké
 • Velká Británie
 • Západní Německo
 • Kanada
 • Nizozemí
 • Australie
 • Francie
 • Sovětský svaz
 • Východní Německo
 • Československo
 • Polsko
 • Izrael
 • Syrie
 • Irán
 • Irák

Armády jsou obsaženy v samostatných knihách, některé obsahují více narodností jako třeba Free Nations (které obsahují "minoritní" národy NATO jako třeba Australie, Kanada nebo Francie) nebo Oil Wars (které obsahují národy Středního východu) Jiné jako třeba např. Leopard nebo Soviet pak obsahují formace pro jednu národnost.

V tvorbě armád pak máte relativně volnou ruku a v ramci knihy mužete docela dobře kombinovat formace, není pak tedy problém postavit mechanizavanou rotu  Americké Námořní podporovanou Britskými tanky.

Hra využívá statové kartičky na kterých vidíte všechny stastiky včetně zbraní takže odpada různé  hledaní v knihách


Ale  jak se samostná hra hraje?
Hra využívá IGOYGO systém což si myslím není uplně idealní aktivační systém ale zase zjednodušuje strukturu herního kola takže je určitě vhodnější i pro ne-hrače kteří se teprve s wargamingem seznamují.

Hra je rozdělena do čtyř fází 

1)Starting Step
V této fázy se hazí na morálku formací, zdali byli splněny podmínky scénaře, sjednocují se jednotky, hazí se na zdali dorazí rezervy, nebo letadla atp.

2)Movement Step
V této fázy se jednotky pohybují téměř nic zajímavého

3) Shooting Step
 V této fázi se snažíte zasypat nepřítele palbou, v této fázy vaše pozemní, dělostřelecké i letecké jednotky na stole budou střílet.

4) Assault Step
Tato fáze je určena pro steče (assaulty) proti nepříteli, riskatní manévry které však mohou velmi rychle zlomit odpor nepřítelských jednotek


Samostatné modely nebo tzv. platička pěchoty se shlukují do jednotek a s těmi pak se pohybujete po herním stole. Samozřejmě se musí držet v nějaké vzdalenosti od sebe. pokud jsou dal tak dostavají postihy a musí se opět sjednotit. tato vzdalenost je 6" od velitele jednotky nebo do 16" pokud jsou v linii a vidí na sebe. V tomto trochu vídím kamen úrazu ale přesto určitě nic co by z TY dělalo špatnou hru - dochazí často v herních reportech k shlukovaní jednotek což vizualně nevypadá uplně nejlepe obvzlaště v připadě velkých jednotek. 


Jednotky mají v podstatě dva typy pohybu - tactical a dash - tactical je relativně pomala rychlost ale umožní jednotce střílet zatímco dash je rychlý pohyb (ten je ještě ovlivněn terénem po kterém se jednotka pohybuje - např. po silnicích se dostanete mnohem dal.

Jednotky taky mohou dostat jeden z 5 specialních pohybových rozkazů Blitz Move, Follow Me!, Shoot and Scoot, Cross here a Dig in. vždy je potřeba splnit test a dodržet nějaké podmínky

 • Blitz se umožní před pohybem pohnout o 4" ale jednotka se muže pohnout pouze tactical rychlostí.
 • Follow me umožní na konci pohybu pohnout se o 4" na konci pohybu ale jednotka nemuže střílet.
 • Shoot and Scoot zase umožní pohnout se o 4" v assault step (tedy až po střelbě) ale jednotka se nesmí pohybovat v movement step.
 • Cross Here umožní zlepšít šance při průjezdu obtížním terénem kde je možnost že vaše jednotky uvíznou (tj. hazí si test ale pokud neuspějí tak se dokonce kola nemohou dále pohnout) 
 • Dig in - je určen pro pěchotu která si vykope zakopy a je pak obtížnější jí zničit

Střelba v této hře je relativně jednoduchá zaležitost každá jednotka má vlastní hodnotu na zásah tj. pokud na ní nekdo střílí je to základní číslo a k tomu se příčítají různé modifikátory (ergo kryt, vzdalenost atp.)Zbraně mají kromě specialních atributu také dostřel, ROF (počet vystřelu), Antitank a firepower. Zatímco ty první dva jsou jasný podíváme se na AT a firepower.

Antitank - pokud střílíte proti obrněnému vozidlu a trefíte se musí si protivník hodit jeho armor + 1d6 pokud srovná na hodnotu vašeho AT tak si hazíte firepower test tedy proti hodnotě firepower, pokud neuspěte nic se neděje naopak je vozidlo tzv. bail out tzn jeho posádka se do konce kola nemuže nic dělat a v následující své starting step si hazí tzv. remount test jestli se zapojí do boje nebo ne (pokud neuspěje muže to zkusit další kolo). 

V případě že je AT pořad vyšší než hod na pancíř hazíte FP v pripadě že uspějete je vozidlo zničeno v opačném je bailout

Pěchota, neobrněné a letecké jednotky (na ty muže střílet jenom určitý typ zbraní) mají save tady zachraný hod pokud jsou zasaženy a tento hod je neúspěšný je jednotka zničena. Pěchota má ještě šanci pokud je v tzv. Bulletproof coveru (zdi, zákopy,  budovy atp.) a jednotka která střílela musí k jejich zničení ještě složit firepower test.

Pokud pěchotní nebo neobrněné jednotky utrpí ztráty je možné že jsou tzv. pinned down to omezí jejich schopnost střílet a přiblížit se k nepříteli.Dělostřelectvo funguje trochu jinak - nepotřebují na cíl vidět ale jejich útok navádí jiná jednotka a používá se tzv. templata (velikost určuje počet modelů střílejících nepřímo střelbou) pak následuje hod na zaměření pokud je uspěšný(jsou vždy 3 pokusy)  cíl je zaměřen a hazí se na zasah modelů pod templatou. Zaměřené oblasti mužete použit dokud nezaměříte nový cíl. Dělostřelectvo muže také použit různé druhy munice od min až po kouřové baráže které omezí výhled nepřítele.Assaulty jsou pak dost přímočará zaležitost jednotky se pohnou do kontaktu , jednotky z napadené jednotky (a v určitě vzdalenosti i jednotky které nespadají do napadené jednotky) které nejsou v kontaktu s nepřátelským modelem mohou střílet na utočníka. Ten pokud utrpí velké ztráty se stahne a assault neproběhne. na konci assaultu pokud zbývají nějaký obranci se mohou rozhodnout zdali provedou protiúder - counterattack nebo ústoupí. V připadě counterattacku se role obratí útočníkem je obrance a obráceně.

V základních pravidlech ještě najdete pravidla pro Morálku jak jednotek tak formací ale zjednodušeně jednotka které nehodí hod na morálku je zničena a to samé platí i formace

Dále hra obsahuje 6 scénařu pro standartní hry (v Armybookach najdete pak ještě různé narrativní scénaře) Závěr

Team Yankee je určitě zajímavou hrou z velmi zajímavého prostředí má velkou variabilitu armád a je více hrou než simulaci jak už bývá u obdobných her problémem (WRG nebo třeba Challenger) Pravidla jsou jednoduchá a snadná na pochopení. Hra určitě má své mouchy ale za ty spíše než herní mechaniky mužou hrači (tj Pravidlo wargamingu číslo 1) 

S příchodem nových armybooku British,Soviet a American však došlo k věci která by více mohla otevřít Team Yankee širší wargamingové scéně a to je starter World War III - tento set obsahuje 16 vozidel - 7 pro Američany a 9 pro Sověty za lidových 50 USD u nás se dá sehnat za 1200 až 1500kč. Což byl i důvod proč jsem si tento set objednal.  V setu najdete 3 tanky M1 Abrams, 2 tanky M60 Patton, 2 IFV M2 Bradley. Na druhé straně barikády pak 4 tanky T80, 3 tanky T64 a 2 BMP3. Za tu cenu opravdu slušná nalož. pátek 4. prosince 2020

Terrains 4 games recenze

For almost every tabletop miniature wargame apart from miniatures and rules and thing is essential is terrain. You can build your own terrain or you can buy already completed pieces. For this article we will be looking at Poland company named Terrains 4 games. This company offers various selection of pieces or bundle sets than came already painted and ready for play.

In this review we will take look at their Medium Standart Battlefield Set. It consists of 9 pieces - 5 rocks, wooden area and two hills, with this i also received static grass box propably for repairs.

The piece were well packaged and protected by good packing foil against damage

Every piece (apart from separate trees which consists of base and wire tree) is based on propably mdf or hardboard base


So first lets look at wood/forest piece. It consists of base and 9 separate trees on bases, the trees have different sizes and its suitable for 6mm up to 28mm. So doesnt matter if you play Flames of war, Scifi skirimish game or perhaps Battletech Alpha Strike.


Next are two hills, they are pretty much standart one level hills suitable for any wargame


Next thing is this set are big rocks - one is really big while two are smaller but still big enough to block line of sight 
Last thing you will receive in this set are 3 pieces of smaller rocks. This set is pretty cheap - 35 dollars and you got enough pieces to cover 4x4 table or some "not so dense" 4x6. Every piece is handmade so every piece will be unique.

T4G offers many different sets - desert ones, ruined buildings, toxic wastelands and so on. the quality of this product is great especially for the price so if you dont have time, know how or just will to build your own terrain this company offeres affordable solution. Personally i will get more of their sets.

You can check their website here