neděle 24. září 2017

Gear UP 02: Historie CNCS

The Confederated Northern City-States je koalicí městských státu které ovládají severní polokouli
Terra Novy. Vládu V CNCS zajišťuje koncil  ve kterém sedí příslušníci všech městských státu a lig Severu, i když mají velké koalice jako NLC, UMF, WFP. Konfederace oficiálně vznikla v TN1692, ale formovat o několik dekád dříve.
Před vznikem konfederace se The Northern Lights Confederacy(NLC), The United Mercatile Federation(UMF) a Western Frontier Protectorate(WFP) neustále bojovali o kontrolu nad severními teritorii. Kolem roku 1660 získalo WFP ekonomickou a vojenskou převahu, což ohražovalo suverenitu a bezpečnost UMF a NLC . v roce TN1665 vytvořili NLC a UMF vojenský pakt NADO - Northern Alliance Defense Organisation. Cílem NADO bylo zastavit expanzi WFP.

Serie pohraničních potyček mezi NADO a WFP vyustilo v invazi NADO do městského státu Pioneer v TN1669. Obranci WFP byli přečisleni jednotkami NADO. jedna z jednotek však bojovala upravenými konstrukčními walkery HARDHAT, mobila těchto jednotek umožnovala obráncům využit taktiky udeř a zmiz a podařilo se tak za pomoci "konvenčních" jednotek útok zastavit.

Program BOT a vyvoj prvního Heavy Gearu - Huntera zajistil WFP nadvladu nad severní polokouli. nikdo však nepředpokládal že se agenti Souther Republic zmocní plánu tohoto nového stroje a vyvine svou vlastní variantu - Jagera. Pomocí tohoto gearu si republika podmanila celou jižní polokouli a vytvořila AST (Allied Southern Territories) za meně než jeden rok.

První "Heavy Gear" konflikt přichází v roce 1686, v tzv. Merchant War se utká AST s WFP v bojích o lukrativní naleziště v Badlands. po několika měsících války se WFP stahuje protože nedokáže vzdorovat ekonomické převaze AST.

Tento poslední konflikt severu ukázal že se musí sjednotit a že žádná ze severních alianci nemůže samotná vzdorovat AST a tak po mnoha cyklech vyjednávaní byla stvořena Konfederace Severních městských státu - CNCS.

Northern Guard
Narozdíl od Allied Southern Territories kde Southern Republic si ostatní členy nové aliance podmanila silou, je CNCS aliancí  která je založena na spolupráci a porozumění.
Bylo jasné že CNCS potřebuje společnou armádu ale roky sporu a válek, rozdílné způsoby vedení války, vyžadovali novou koncepci.
Místo zrušení současných armád byla vytvořena Northern Guard. V této organizaci slouží členové všech národu CNCS. cílem této organizace je střežit hranice a bojovat proti nájezdníkům.

Samostatné členské státy si zodpovídají za svou vlastní bezpečnost , a pokud čelí protivníkovy se kterým si nedokážou poradit Northern Guard představuje jednotné velení pro členské země.

The St. Vincents War
Když se kolem roku 1700 představy o útoku AST proti CNSC nestali skutečnosti, mnoho lidi především v UMF začalo označovat Northern Guard jako nepotřebnou organizaci která by měla být rozpuštěna.

v roce 1723 jedna z pouštních bouři odkryla netknutý vrak nakladní lodě St.Vincent - transportní lodi z kolonialní éry. Doufajíce v možné lékařské zásoby či jiné technologie, Sever i Jih vyslali bojové jednotky aby vrak zajistili. Oddíl Northern Guard dorazil na místo chvilku po té co Jižní Milicia začala zajišťovat oblast.

Došlo k přestřelce mezi těmito jednotkami a došlo k poškození jednoho lékařského kontejneru, ze kterého se do atmosféry dostal smrtící vir. Dospělí byli vůči této nemoci imunní ale 5% procent dětské populace Terra Novy zemřelo dalších 5% bylo zmrzačeno než byl nalezen lék.

Strany vinili jedna druhou, až propukla globalní války mezi AST a CNCS, která trvala nasledující 4 roky. Tento konflikt stal národy Terra Novy více jak 200.000 životu a zdecimovala morálku i ekonomikou obou super-velmocí.

I když se žádné ze stran nepodařilo vyhrát, Northern Guard prokazala že je efektivní bojovou silou schopná chránit Severní země.

The Cold War
Netrvalo dlouho a mezi severem a jihem se opět vznesla možnost globalního konfliktu. během roku 1700-1800 se AST a CNCS předhánělo ve vývoji bojových technologii. během této éry si začali objevovat nové a nové bojové stroje. Během této ery se NG sjednotilo svou výzbroj, objevili se stroje Grizzly, Mammoth či Hunter mk II.

Během těchto let se samozřejmě objevilo několik pohraničních válek ale díky St.Vincent War ještě v žhavé paměti se tyto války většinou brzo ukončili.

Sandstorm Strikes!
V roce 1896 opět dochazelo v Badlands k otevřenemu konfliktu mezi AST a CNCS tentokrát za využití specialních sil, proxy sil Roveru a domorodců. Konflikt vyhořel v roce TN1905, ale sever utrpěl takové ztráty že musel poprvé za svou existanci zavést nábory do armády.
zkušenosti a technologie vyvinuté během Sandstorm strikes se budou hodit v následující válce.

War of Alliance
Když přišli pozemské jednotky na Terra Novu v roce 1913 byl celý politcký systém zmítán intrikami a zradami. Bylo to přesně 450 cyklu po té co poslední koloniální loď opustila Terra Novu. Invazní jednotky přistali v Badlands a rozdělili se na dvě časti - na severní a jižní expediční síly. Severní se zaměřila na Ashington hlavní produkční centrum UMF, a některé časti této armády se oddělili a podnikli útoky na kličová místa v CNCS.

Northern Guard byla nucena bojovat na vlastním uzemí proti početnějšímu a lépe vyzbrojenému nepříteli , naštestí včasné spojenectví mezi AST a CNCS zajistilo že flotila CEF se musela z orbity stáhnout protože se dostalo pod devastující útok satelitu a dron.

Za cenu těžkých ztrát se  v roce 1914 podařilo NG útok jednotek CEF zastavit. Těžké boje pokračovali dále ale ani jedné straně se nepodařil průlom. V zimě TN1916 se pozemské lodě objevili znovu na orbitě Terra Novy a dalším výsadkem vytvořili další frontu tentokrát útokem na město Baja. Město padlo a CEF se podařilo vysadit 80.000 vojáků. Spojené síly AST a CNCS se podařilo v protiútoku po několika měsících dobýt Baju zpět.
Po mnoho měsících se i Paxton Arms rozhodli přidat k Severu a jihu a tím se otevřela třetí fronta. Poslední bitva proti CEF se udála pevnosti Barrington Basin, kde se CEF vzdala spojeným armádám Terra Novy.

Ztráty Northern Guard byli devastující jenom během bitvy o Baju zemřelo 100.000 mužu a nespočet bojových strojů byl zničen. CEF by jistě válku vyhrála nebýt Grand Marshalla Von Breslaua. Ještě před konfliktem navrhoval mírovou dohodu o spolupraci mezi jihem a severem a věděl že CNCS samo nemuže CEF porazit. Zapomoci svého přítele Jižanského velitele MILICIA prefekta Arlanda Longchampse se podařilo vytvořit funkční alianci mezi Jihem a Severem která sdílela informace, technologie i strategie. Bojový plan navržený těmito veliteli způsobil vítězství jednotek Terra Novy.
Von Breslau se stal pro národy Terra Novy hrdinou který symbolizuje čest a vzdor. Longchamps položil život když chranil Von Breslau před vrahem CEF.

Von Breslau se po valce stal prezidentem The Northern Lights Confederacy a podařilo se mu prosadit
zvyšení finačních zdroju pro NG, to se díky opět stalo bojovou silou stejně silou jako byla před valkou nyní však z mnohem modernějším vybavením.

Interpolar War
Jediný výstřel započal tzv. Interpolar war. Když velitel Norlightu Neel Garner Fulan zabil naboženského vůdce Thora Hutchinsona, rozpoutal válku mezi Severem a Jihem.
Nespočet bitev, vedených tohou po krvi a odplatě za smrt Hutchinsona skončil až po mnoha měsících a nechal za sebou pouze pach krve, destrukci a plameny.

Po mnoha měsících vůdci Severu i Jihu vyslali své zástupce do Peace River aby uzavřeli přiměří. mnoho lidi nevěřilo v úspěch diplomatu tam kde velitele selhali a že dojde k nevyhnutelnému - k nevyhnutelnému nedošlo protože město Peace River bylo zničeno thermonuklearní bombou. Paradoxní bylo že tento akt opět sjednotil národy Terra Novy pod jednou vlajkou.

za tímto útokem nestal nikdo jiný než CEF (Earth Colonial Expeditionary Forces) který věděl že pokud spolu AST a CNCS budou bojovat nebudou mít dostatek sil aby se vypořadali z druhou invazí CEF. Po útoku na Peace River uzavřeli tyto dvě super-velmoci opět křehky mír.

War for Terra Nova
První výsadkové lodě CEF se vysadili poblíž Sorrenta na což CNCS odpověděl mobilizací 3 divizi.

Bojová skupina složena s těchto divizí oblíkičila jednotky CEF, ale vzápětí přišel rozkaz přímo od prezidenta CNCS Xinga aby jednotky CNCS neutočili na pozemštany.
Tohoto rozkazu využili jednotky CEF a prorazili linie Northern Guard.

V UMF situace pro sever vypadala přiznivěji, zde se jiné jednotky CEF pokusily obsadit hlavní město Lyonnesse. V UMF se však většina armád skladal s korporatních obraných sil které nespadali po jurisdikci CNCS a nemuseli poslechnout nelogicky rozkaz presidenta Xinga. Za cenu těžkých ztrát jednotky UMF se podařilo jednotky CEF na uzemí federace rozdrtit.

Bitva o Barrington byla jedna z nejkrvavějších bitev v dějinách Terra Novy.  Špatné planovaní zapřičinilo že brány Fort William byla téměř nebráněné. Jednotky Protektorátu dostali rozkaz posilít místní posádku zatímco CEF vysazovali jednu divizi za druhou. Velení WFPA se rozhodli pro zoufalou akci a vyslali staré pozemní lodě řízené jenom omezenou posádkou přímo do srdce armády CEF. Mnoho lodí nedosahlo svého cíle a byli zničené formacemi GRELů ale ty které dosahli svého cíle, přetížili své reaktory a zničili tak postupující armády CEF.


Válka o Terra Novu zuří po celé planetě a Northern Guard i jednotlivé armády členských státu bojují o Samotné přežití konfederace.

Příště se podívame na historie Allied Southern Territories

Žádné komentáře:

Okomentovat